Poštanska i telekomunikacijska škola Zagreb

Poštanska i telekomunikacijska škola Zagreb

Poštanska i telekomunikacijska škola Zagreb učenicima škola pruža živo i poticajno okruženje za učenje. Za odlično okruženje, potrebni su odlični sadržaji i najbolja izolacija zbog što boljih unutarnjih uvjeta. Odlični sadržaji ove škole potiču svoje učenike da uspore, čitaju, razmišljaju, surađuju s drugim učenicima i zatim pokušaju nešto! Takvo okruženje bi svatko dijete u učenju trebali imati. Za stvaranje takvog zdravog okruženja, pomoć je pružio i Isover sa svojim izolacijskim materijalima.

Hrvatska

Kod Isover izolacijskih materijala se pokazalo kako su odlični za izradu kvalitetne fasade, a teksturirana obrada u kombinaciji s Weber materijalima daje objektima upečatljiv i moderan izgled s kojim su svi zadovoljni. Učenici zaslužuju najbolju izolaciju za najbolje uvjete i okruženje. U obnovi fasade Poštanske i telekomunikacijske škole Zagreb ugrađena je mineralna staklena vuna Isover Clima 34 koja je učvršćena pomoću Weber.therm family ljepila te armirana s Weber mrežica 4x4. Za predivan završni dodir se pobrinuo Weber ExtraClean završni sloj bez kojeg ne bi dobili predivne boje i izdržljivost za godine koje dolaze.

Poštanska i telekomunikacijska škola Zagreb 2
Poštanska i telekomunikacijska škola Zagreb 3