INOVACIJE MIJENJAJU SVIJET

Tvrtka Saint-Gobain je jedna od 100 najinovativnijih tvrtki na svijetu. Inovacija je sadržana u njenoj povijesti i identitetu, njeni proizvodi poboljšavaju održivo stanovanje i svakodnevni život.

STRATEGIJA POSTAVLJENA NA INOVACIJAMA I ISTRAŽIVANJIMA

Iako je veći dio istraživanja i razvoja usmjeren na poboljšanje proizvodnih postupaka i razvoj novih tipova proizvoda za tradicionalna tržišta Saint-Gobain, Grupa isto tako intenzivno nastoji da se putem inovacija probije na nova tržišta.

S tim ciljem Saint-Gobain već nekoliko godina stalno povećava svoj budžet za istraživanje i razvoj, pojednostavljuje organizacijsku strukturu i sklapa sporazume o partnerstvu s međunarodno priznatim organizacijama i sveučilištima.

U sektoru inovativnih materijala tvrtka Saint-Gobain uvela je strategiju HABITAT, čija su osnova stalne inovacije na tržištu održivog stanovanja. Saint-Gobain i razvija i poboljšava nove proizvode prvenstveno za građevinarstvo. Radi se o području koje je od iznimne važnosti u cijelome svijetu.

"Ambicije tvrtke Saint-Gobain je da bude svjetski broj jedan na tržištu stanovanja, da nudi inovativna rješenja osnovnih globalnih izazova i problema rasta, energije i životne sredine",

Pierre-André de Chalendar, predsjednik upravnog odbora i generalni direktor Grupe Saint-Gobain