POLITIKA PRIVATNOSTI

POLITIKA PRIVATNOSTI GRUPE SAINT-GOBAIN

ŠTO JE TO

U Saint-Gobainu privatnosti pristupamo ozbiljno i odlučni smo je štititi.

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka ("GDPR"), ovom politikom objašnjavamo kada, zašto i kako društva u našoj grupi, na koje se ta Uredba odnosi:

 • prikupljaju osobne podatke o pojedincima;

 • upotrebljavaju te informacije;

 • otkrivaju tu vrstu podataka drugima, kada je to potrebno i pod kojim određenim uvjetima;

 • čuvaju te osobne podatke sigurnim i povjerljivim.

KOJE SU PROMJENE POLITIKE

S vremenom se politika može mijenjati pa je potrebno provjeriti datum na ovoj stranici da biste bili sigurni da imate najnoviju verziju.

Ova je politika posljednji put ažurirana 17. svibnja 2018.

O NAMA

Grupu Saint-Gobain (u nastavku teksta "Grupa") čine brojna pojedinačna društva. Pri poslovanju s nekim od društava iz naše Grupe (u nastavku teksta "Društvo"), "voditelj obrade" vaših osobnih podataka bit će Društvo koje odlučuje o tome zašto i kako se obrađuju vaši osobni podaci.

Pozivanje u ovoj politici na "mi", "naš" ili "nas" u nastavku, osim ako nije drukčije navedeno, pozivanje je na određeno Društvo koje je voditelj obrade vaših osobnih podataka.

KAKO I KOJI OSOBNI PODACI SE PRIKUPLJAJU

Možemo prikupljati i obrađivati sljedeće osobne podatke:

Osobne podatke koje nam vi dajete: to su podaci o vama koje nam dajete, u potpunosti dobrovoljno, time što unosite informacije putem:

 • jedne od naših web stranica;

 • naših mobilnih aplikacija;

 • platformi društvenih mreža;

 • javljate nam se telefonom, elektroničkom poštom ili drukčije.

Primjer: to uključuje informacije pružene u trenutku prijave za upotrebu naših web stranica, prijavom za usluge koje pružamo putem naših web stranica, objavljivanjem materijala ili zahtijevanjem dodatnih usluga, vođenjem vašeg računa na internetu (uključujući pristupomdokumentaciji i uključivanjem kontaktiranja s nama putem telefona, elektroničkom poštom ili drukčije). Možemo od vas zatražiti informacije i u slučaju kada nam prijavite problem s našim web stranicama. Informacije prikupljamo i u slučaju da popunite neku od anketa koje su potrebne u svrhe istraživanja.

Informacije koje nam dajete mogu se odnositi na vašu identifikaciju, kao što je vaše ime, adresa, adresa elektroničke pošte i broj telefona ili podatke za upit, a mogu uključivati evidenciju korespondencije i odgovore na ankete.

Osobni podaci koje prikupljamo o vama: možemo automatski prikupljati sljedeće informacije:

 • podatke o transakcijama koje provodite putem web stranica i posjetima našim web stranicama, uključujući, ali ne ograničavajući se na podatke o prometu, podatke o mjestu, internetske dnevnike (web-log) i ostale komunikacijske podatke i izvore kojima pristupate;

 • tehničke informacije koje se automatski prikupljaju, uključujući anonimne podatke koje prikuplja hosting poslužitelj za statističke potrebe, adresu internetskog protokola (IP) koja se upotrebljava za spajanje vašeg računala ili uređaja na internet, vrstu i verziju preglednika, postavke vremenske zone, vrste i verzije plug-ina preglednika, operativni sustav i platformu. Vidi cookies za dodatne informacije;

 • sve osobne podatke koje dopuštate da budu dijeljeni, koji su dio vašeg javnog profila ili društvene mreže treće osobe. 

Osobni podaci koje možemo primiti iz drugih izvora: određene osobne podatke o vama dobivamo iz izvora izvan našeg poslovanja, koji mogu uključivati društva iz naše Grupe ili druga društva trećih osoba.

Preostale odredbe ove politike primjenjuju se i na osobne podatke koje dobivamo iz tih izvora.

ZAŠTO I KAKO UPOTREBLJAVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE

Vaše osobne podatke zakonito obrađujemo za:

 • potrebe obavljanja komunikacije i razmjene informacija s korisnicima naših web stranica;

 • potrebe vođenja odnosa s našim klijentima/mogućim odnosima; osobito pri obradi vaših naloga, odgovaranjem na vaše zahtjeve ili redovitim slanjem novosti i informacija o našim proizvodima, robnim markama ili inicijativama koje bi mogle pobuditi vaše zanimanje;

 • bilo koje druge potrebe navedene u trenutku prikupljanja informacija.

Vaše osobne podatke načelno možemo upotrebljavati i obrađivati:

 • u slučaju kada ste dali svojevoljnu i izričitu PRIVOLU i za specifične, određene i zakonite potrebe. Svoju privolu koju ste nam dali za upotrebu vaših informacija možete povući tako što ćete nam se javiti u bilo kojem trenutku.

 • kada smo dužni ispuniti svoje ZAKONITE INTERESE kao poduzeće, pod uvjetom da ne isključuju vaše interese ili temeljna prava i slobode, uzimajući u obzir vaša razumna očekivanja, na temelju vašeg odnosa s nama.

Na primjer, za sljedeće potrebe:

  • izravne marketinške aktivnosti (osim onih za koje nam je potrebna vaša privola) u svrhu analize radi poboljšanja marketinške strategije i za unapređenje i personalizaciju vašeg korisničkog iskustva; 

  • procjene i poboljšanja naše usluge za klijente snimanjem poziva upućenih našim centrima za kontakt; 

  • otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prijevara ili drugih nezakonitih djelovanja; 

  • sigurnost mreže i informacija da bismo poduzeli korake za zaštitu vaših informacija od gubitka ili štete, krađe ili neovlaštenog pristupa.

 • u slučaju da trebamo POŠTOVATI ZAKONSKU OBVEZU, a osobito:

  • pomoći javnom tijelu ili kaznenom istražnom tijelu;

  • identificirati vas kada nam se javite pod određenim zakonskim okolnostima; 

  • provjeriti točnost podataka koje čuvamo o vama.

 • kada je to potrebno za IZVRŠAVANJE UGOVORA koji smo sklopili s vama ili jer ste od nas zatražili da poduzmemo određene korake prije sklapanja nekog ugovora. To će uključiti informacije koje obrađujemo da bismo vam omogućili upotrebu naše web stranice i usluga koje putem nje pružamo.

TKO MOŽE PRIMATI ILI IMATI PRISTUP VAŠIM OSOBNIM PODACIMA

Društva Grupe

Vaše informacije možemo dijeliti s drugim društvima unutar Grupe Saint Gobain za interne administrativne ili marketinške potrebe u vezi s proizvodima i/ili uslugama kojima se dopunjuje njihov vlastiti portfelj proizvoda i/ili usluga koje bi vam mogle biti zanimljive.

Vaše osobne podatke možemo prenositi i prilikom preusmjeravanja vašeg zahtjeva kontaktima unutar Grupe koji mogu riješiti vaš zahtjev (na primjer, radi rješavanja problema koji ste nam prijavili).

Naši dobavljači i pružatelji usluga

Vaše informacije možemo otkriti našim trećim stranama pružateljima usluga, zastupnicima, podizvođačima i drugim organizacijama za potrebe pružanja usluga nama ili neposredno vama u naše ime. Takve treće osobe mogu uključivati pružatelje cloud usluge (poput hostinga i upravljanja elektroničkom poštom) ili reklamne agencije, administrativne usluge, agencije za prikupljanje i prodaju financijskih podataka (credit reference agencies), obrađivače plaćanja kreditnim ili debitnim karticama, istraživanja zadovoljstva potrošača ili ostale treće osobe koje nam pružaju usluge i pomažu nam u poslovanju i s našim web stranicama.

Prilikom suradnje s pružateljima usluga koji su treće osobe, otkrivamo samo one osobne podatke koji su im potrebni za pružanje usluge i s kojima imamo sklopljen ugovor kojim se obvezuju da će čuvati sigurnost i povjerljivost vaših podataka i da ih neće upotrebljavati u druge svrhe osim u skladu s našim izričitim uputama.

Treće osobe koje vam putem nas pružaju proizvode i usluge

Blisko surađujemo s raznim trećim osobama kako bismo vam ponudili razne proizvode i usluge uz one koje vam mi pružamo. Osobito, možemo ponuditi financijske proizvode ili proizvode osiguranja u vezi s našim vlastitim proizvodima i uslugama.

U slučaju da nam pošaljete upit o jednom ili više tih proizvoda ili usluga ili njihovoj kupnji posredstvom nas, relevantna treća osoba može upotrijebiti vaše podatke da bi vam pružila informacije i ispunila svoje obveze koje proizlaze iz ugovora koje ste s njima sklopili.

Ovi pružatelji proizvoda koji su treće osobe mogu vaše informacije podijeliti s nama, a koje ćemo upotrebljavati u skladu s našom politikom. U nekim slučajevima, oni će djelovati kao voditelj obrade vaših podataka, pa vam stoga savjetujemo da pročitate njihovu politiku privatnosti.

Ostali načini na koje možemo dijeliti vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke možemo prenositi:

 • trećoj osobi kao dio prodaje neke ili sve naše poslovne imovine nekoj trećoj osobi ili kao dio restrukturiranja ili reorganizacije poslovanja;

 • ako smo obvezni otkriti ili podijeliti ih radi poštovanja zakonskih obveza ili kada se takvo otkrivanje zahtijeva važećim zakonima, sudskim nalozima ili državnim propisima, radi otkrivanja ili prijave kaznenog djela, provedbe ili primjene uvjeta naših ugovora ili za zaštitu prava, vlasništva ili sigurnosti naših posjetitelja i klijenata;

 • u svrhu provedbe važećih uvjeta upotrebe, zaštitu prava, privatnosti, sigurnosti ili vlasništva naših društava;

 • ako ste dali privolu za otkrivanje.

Međutim, uvijek ćemo poduzeti korake da bismo osigurali nastavak zaštite vaših prava privatnosti.

GDJE POHRANJUJEMO VAŠE PODATKE

Vaši podaci pohranjuju se ili u našim bazama podataka ili u bazama podataka naših pružatelja usluga. Uglavnom zbog međunarodne prisutnosti Grupe Saint-Gobain i radi optimiziranja kvalitete usluge, informacije koje nam dostavite mogu biti prenesene u zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP).

U tim ćemo slučajevima poduzeti odgovarajuće mjere sigurnosti i povjerljivosti da bismo osigurali nastavak zaštite prava privatnosti kako je navedeno u ovoj politici. Ti koraci uključuju nametanje ugovornih obveza primatelju vaših osobnih podataka ili osiguranje da se primatelji pridržavaju "međunarodnih okvira" kojima se nastoji osigurati odgovarajuća zaštita.

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE

Vaše osobne podatke zadržavamo u vremenskom roku koji je potreban za postizanje svrhe za koju upotrebljavamo te informacije i za ispunjavanje naših obveza u skladu s drugim zakonima. Osim u posebnim slučajevima, taj rok navodi se u trenutku prikupljanja informacija.

Osobne podatke ne zadržavamo u obliku koji omogućuje utvrđivanje identiteta duže nego što je potrebno.

KOJA SU VAŠA PRAVA

U skladu s važećim zakonom i određenim izuzećima, ograničenjima ili okolnostima, možete imati pravo:

 • pristupa svojim osobnim podacima;

 • ispravka, izmjene i ažuriranja svojih osobnih podataka;

 • brisanja svojih osobnih podataka ili ograničavanja njihove obrade;

 • povlačenja svoje privole;

 • ulaganja prigovora na način na koji upotrebljavamo vaše osobne podatke za automatizirano donošenje odluka o vama;

 • zatražiti od nas da vama ili drugom pružatelju usluga vaše osobne podatke prenesemo u strukturiranom dokumentu s podacima ako je to tehnički moguće (prenosivost podataka);

 • podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu i zatražiti pravni lijek. 

Ova se prava mogu ostvarivati putem pisanog zahtjeva koji se upućuje prema podacima za kontakt koji će vam biti osigurani u trenutku prikupljanja podataka. Odgovor će vam biti dostavljen unutar razumnog roka, u skladu s važećim propisima.

KAKO OSIGURAVAMO SIGURNOST I POVJERLJIVOST VAŠIH PODATAKA

Naš je cilj vaše podatke cijelo vrijeme čuvati sigurnim i osiguranim. Nakon što primimo vaše osobne podatke, uspostavljamo razumne i primjerene tehničke i organizacijske mjere i kontrole radi sprječavanja, što je više moguće, slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka, izmjene ili neovlaštenog pristupa.

KAKO FUNKCIONIRAJU KOLAČIĆI

Poput mnogih drugih web stranica, i naše web stranice upotrebljavaju kolačiće (uključujući Google Analytics cookies) za dobivanje općeg pregleda opsega i navika posjetitelja na našim mrežnim stranicama.

Kolačići” su male datoteke koje se šalju na vaš uređaj i pohranjuju se na tvrdi disk da bi našim web stranicama omogućili vaše prepoznavanje prilikom posjete.

Kolačiće je moguće isključiti pomoću postavki preglednika. Za više informacija o načinu na koji upotrebljavamo kolačiće i kako ih se može isključiti na vašem uređaju, pogledajte politiku kolačića odnosnih mrežnih stranica.

KONTAKTIRAJTE NAS

Sve upite o ovoj politici molimo uputite našem službeniku za zaštitu podataka prema podacima za kontakt u nastavku.

Ako nam se želite javiti pisanim putem, dopis nam pošaljite na info.hrvatska@saint-gobain.com