Rad u Saint-Gobainu sinonim je za sigurnu radnu sredinu, u kojoj svatko može ostvariti svoj potencijal, bez izlaganja bilo kakvim zdravstvenim ili sigurnosnim rizicima. Zaštita zdravlja, sigurnost na radu i briga o životnoj sredini naše su svakodnevne obaveze svakog dana bez obzira jesmo li na poslu ili kod kuće. Svatko bi, prema svojim mogućnostima, trebao doprinijeti povećanju sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu. Također, svatko bi se na odgovarajući način trebao uključiti u inicijative usmjerene na brigu o životnom okruženju. Naš zajednički zadatak je da konzistentno smanjujemo utjecaj naših aktivnosti na životno okruženje.

Tvrtka Saint-Gobain pristupila je Global Compact OUN-u 2003. godine 

 Za održivi razvoj pod vodstvom OUN. Namjera pri korištenju ove međunarodne mreže je zajednički doprinos razvoju humane i održive ekonomije. Svojim uključenjem, Saint-Gobain se obavezuje ugraditi njenih deset principa u svoju strategiju i aktivnosti. 

2009. godine tvrtka Saint-Gobain je podržala programe Global Compact Caring for Climate and the Water Mandate.

Profesionalnost

Za nas profesionalnost znači mobilizaciju najboljih sposobnosti, znanja i know-how pojedinaca, a također I naglasak na osobno obrazovanje, koje će ih održati na visokom stupnju. To zahtijeva osoban angažman, sposobnost da se prihvate dodijeljeni zadaci i volju da se dostignu potrebna znanja. Pretpostavlja osobni doprinos svakog pojedinca, prije svega na području zaštite životnog okruženja, zdravlja i sigurnosti radnika.

Poštivanje ostalih

Poštivanje suradnika osnovni je preduvjet za osiguravanje profesionalnog i osobnog razvoja svakog pojedinca. Pretpostavlja prihvaćanje pluralizma, poštivanje svih kulturnih osobina i svih ljudi bez obzira na njihovo porijeklo. Izražava spremnost slušanja drugih, informira, objašnjava i sudjeluje u dijalogu.

Integritet

Integritet predstavlja bezuvjetno poštenje u svim profesionalnim djelatnostima, To prije svega znači da nijedan pojedinac neće dati prednost vlastitim interesima na račun interesa Grupe i neće zloupotrijebiti povjerenje koje mu je dano kako na sastancima u okviru Grupe, tako i u postupcima u ime Grupe sa trećim stranama, bez obzira na lokalne običaje. Za određene kategorije zaposlenih u Grupi gdje to zahtijeva priroda njihovih odgovornosti mogu biti uvedena posebna pravila ponašanja.

Odanost

Odanost zahtijeva iskrenost i ljubaznost u odnosu s kolegama, nadređenima, podređenima i trećim stranama povezanim s Grupom. Konkretno, to znači da je nespojivo promoviranje bilo kakvih vlastitih interesa koji bi bili u suprotnosti s interesima kompanije ili Grupe kao cjeline. Ispunjavanje ovog stava pretpostavlja poštivanje uputstava i unutarnjih pravila pojedinih društava i Grupe.

Solidarnost

Solidarnost je zasnovana na osjećaju za individualnu odgovornost u radu, koji nadilazi egocentrično razmišljanje. Podržava timski rad i najbolji mogući doprinos svakog pojedinca s ciljem da se dostignu definirani ciljevi tvrtke i Grupe. Nužno mora voditi ka odbijanju upravljačkih ili operativnih metoda koje vode osobnom zadovoljstvu pojedinaca . Mora voditi ka zadovoljenju interesa tvrtke ili Grupe kao cjeline.

Poštivanje zakona

Sve tvrtke Grupe moraju dosljedno poštivati važeće zakone i propise zemalja u kojima posluju. Posebna pažnja se poklanja sljedećim područjima: Tvrtke posebno izbjegavaju bilo kakve postupke koji bi mogli narušiti definirana pravila konkurencije. U pravilu se suzdržavaju od bilo kakvog oblika financiranja političkih stranaka ili političkih aktivnosti, čak i u slučaju da lokalni zakoni to dozvoljavaju. Odbijaju bilo kakav oblik aktivne ili pasivne korupcije prilikom raspisivanja nacionalnih ili međunarodnih tendera. U svim dalje navedenim područjima kompanije, pored ostalog, izbjegavaju namjerno korištenje nedostataka u zakonima i propisima, koje bi bile u suprotnosti s načelima Grupe Saint-Gobain.

Briga o životnom okruženju

Tvrtke u Grupi aktivno sudjeluju u zaštiti životnog okruženja. U svojim radionicama, bez obzira gdje se nalaze, promoviraju takve oblike upravljanja, koji omogućavaju da se uspostave mjerljivi ciljevi zaštite životnog okruženja,a definirani pokazatelji se redovno procjenjuju i kontroliraju. Tvrtke će se truditi da povise nivo pokazatelja brige o životnoj sredini vlastitim radom na razinu najefikasnijih operativa u Grupi i to i u slučaju kada to lokalni zakoni i propisi ne zahtijevaju.

Sigurnost na radu i zdravlje radnika

Tvrtke u Grupi poklanjuju posebno veliku pažnju poduzimanju svih potrebnih mjera, neophodnih za osiguravanje što efikasnije zaštite zdravlja i sigurnosti na radnim mjestima. Definira politiku prevencije rizika i nadgleda njenu primjenu. Provodi kontrolu stvarnog stanja u odnosu na važeće propise. Ovu politiku provodi prema svojim radnicima i prema radnicima svojih suradnika, ukoliko rade u radionicama koje pripadaju Grupi. Tvrtke će nastojati povisiti razinu vlastitih pokazatelja koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u radionicama na nivo najefikasnijih operativa istog nivoa u Grupi i to i slučaju kada to lokalni zakoni i propisi ne zahtijevaju.

Prava radnika

Tvrtke u Grupi pažljivo vode računa da se poštuju prava zaposlenih i zastupaju aktivni socijalni dijalozi sa zaposlenima. Sljedeća pravila poštuju se bezuvjetno, čak i u slučaju kada ih ne propisuju lokalni zakoni. Tvrtke izbjegavaju korištenje bilo kakvog oblika prisilnog i nedobrovoljnog rada ili rada djece, direktno ili indirektno posredovanjem suradnika pri njihovom radu u radionicama koje pripadaju Grupi. Ne tolerira se bilo kakav oblik diskriminacije prilikom izbora i primanja radnika, tijekom radnog odnosa ili po njegovom prestanku.