Ventilirana fasada

Postoje razne vrste fasada, a jedna od boljih opcija je ventilirana fasada. Mogu primijeniti na novoizgrađene i obnovljene zgrade.

Saznajte više
Smanji

Opis sustavi

Posebno su zanimljive iz više razloga, kao što su: poboljšana toplinska izolacija. poboljšava kontinuiranu završnu obradu fasada, Brže se instalira i čisti. Ventilirane fasade imaju različitu izvedbu ovisno o vanjskoj temperaturi, a variraju između godišnjih doba. 

Ventilirana fasada je sustav izolacije vanjskih zidova sa zračnim međuprostorom u kojemu se stvara efekt dimnjaka. Uloga zračnog međuprostora je odvođenja vrućeg zraka koji se stvara ljeti uslijed pregrijavanja zbog izloženosti vanjske površine suncu, a zimi sprječava nastanak kondenzata. Fasada je toplinski i zvučno izolirana pločama mineralne vune koje se sidre posebnim tiplama u nosivi zid. Izolacijska ploča Isover X60 VN G3 je nezapaljiva (Euroklasa A1) i kao takva sukladna protupožarnim uvjetima kojima moraju odovoljavati pročelja objekata. Nosiva konstrukcija na koju se izolacija sidri ima estetsku ulogu kao i ulogu zaštite od atmosferskih utjecaja.

Prednosti

  • Visoka vrijednost apsorpcije zvuka

  • Zvučna izolacija 60 dB za db. 60 mm

  • Visoko učinkovita toplinska izolacija

  • Jednostavna ugradnja

  • Moguća primjena za nove i postojeće zgrade

  • Požarna zaštita

Komponente

Dokumenti

Odaberi sve
Informacije o sustavu
Informacije o proizvodu: X60 VN G3
Tehnički list sustava
Izjave o svojstvima
Tehnički listovi