PROTUPOŽARNE OBLOGE ČELIČNIH PROFILA

za građevinske elemente R 30 do R 90
Vatrootpornost

U Rigips sustavima suhe gradnje, čelične građevinske elemente moguće je obložiti za zaštitu od požara do R 90.

Saznajte više
Smanji

Opis sustavi

U Rigips sustavima suhe gradnje, čelične građevinske elemente moguće je obložiti za zaštitu od požara do R 90.

Ključne informacije

  • Zaštita od požara: R 30 do R 90
  • Temperatura: dimenzioniranja 500 °C
  • Za druge temperature dimenzioniranja: između 350 °C i 750 °C 
  • Minimalne debljine obloge za R 30 do R 90:

Klasa 

vatrootpornosti

Debljine obloge (U/A [m-1], u mm)

Debljine obloge (U/A [m-1], u mm)

Debljine obloge (U/A [m-1], u mm)

Debljine obloge (U/A [m-1], u mm) Debljine obloge (U/A [m-1], u mm)
  15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm
R 30 ≤ 260 ≤ 260 ≤ 260 ≤ 260 ≤ 260
R 60 ≤ 125 ≤ 260 ≤ 260 ≤ 260 ≤ 260
R 90 ≤ 63 ≤ 119 ≤ 193 ≤ 260 ≤ 260

*Podaci o debljini > 30 mm temelje se na višeslojnoj oblozi

Primjena

  • Za čelične konstrukcije u suhoj gradnji

Komponente

PROTUPOŽARNE OBLOGE ČELIČNIH PROFILA PROFILE
1. Obloga i pričvršćivajne

1.1 Glasroc F (Ridurit) ploča za suhu gradnju 15, 20, 25 odnosno 30 mm

1.3. Vijkom za brzu ugradnju Ridurit (grubi navoj) odnosno čeličnom klamericom
1.4. Površinski spoj vijkom za brzu ugradnju Ridurit (grubi navoj) odnosno vijkom ABC-SPAX ili čeličnom klamericom

2. Čelični stup 2. Profilni čelik prema DIN 1025
3. Kutni profil 3.1. Kutni profil Rigips 40/20-1
3.2. Metalni razupirač M6 x 25 s vijkom, a ≤ 500 mm
3.3. Vijak za brzu ugradnju Rigips TB, za razmake vidi čeoni rubni spoj

 

Dokumenti

Odaberi sve
Informacije o sustavu
Planiranje i gradnja