Hero Image
Vario sustav

VARIO sistemsko rješenje za svaki dom

Kvalitetna izvedba zrako-nepropusne ovojnice zgrade garancija je minimalnih toplinskih gubitaka zbog propuštanja zraka, te izbjegavanja mogućih građevinskih šteta zbog pojave vlage unutar konstrukcije.

Vlaga, odnosno voda, je najveći neprijatelj građevinskih konstrukcija. Ona svojom prisutnošću i djelovanjem izaziva velike građevinske štete. Vlaga u sustavu drvenog izoliranog kosog krova pogoršava toplinsko-izolacijska svojstva izolacijskog materijala, krovne daske i grede su trajno mokre pa počinju truliti, a stvaraju se gljivice i plijesan. Stoga štete od vlage u krovnim konstrukcijama, nažalost nisu rijetka pojava.
 

Najčešća greška koja se događa kod izgradnje potkrovlja je situacija kada je na krovne daske s gornje strane postavljena krovna bitumenska ljepenka, a kao parna brana iznutra je postavljena PE, PVC ili Alu folija. Tada u krovnoj konstrukciji imamo dvije parne brane između kojih je ostala 'zarobljena' određena količina vlage, koja ne može izaći van. Ukoliko se prilikom postavljanja unutarnje folije nije vodilo računa o kvalitetnom brtvljenju spojeva folije, imamo dodatan 'izvor' vode, jer treba znati da kroz fugu širine 1 mm i dužine 1 m, u konstrukciju dnevno može ući i do 2,5 litre vode.

Vario sustav_Isover

Zbog učestalih pojava građevinskih šteta u krovnim konstrukcijama, ISOVER je razvio VARIO pametnu parnu branu. To je folija s varijabilnom odnosno prilagodljivom paropropusnošću, a epitet "pametna" je dobila zbog toga jer se ponaša upravo onako kako to zimski, odnosno ljetni režim od nje i zahtijeva.

Kako djeluje zimi? Zimi su temperatura i sadržaj vlage unutar prostora viši od istih parametara vanjskog zraka, pa imamo tok temperature i vlage iz prostora prema van. Zimi je najveći izazov zapriječiti ulazak vodene pare u konstrukciju, tako da se iza unutarnje obloge, a ispred toplinsko-izolacijskog sloja, postavlja ISOVER VARIO pametna parna brana.

Kako djeluje ljeti? Ljeti je situacija obrnuta i tada su tok temperature i vodene pare suprotni. Tada bi unutarnja folija morala biti paropropusna, tako da vlaga iz konstrukcije može izaći van - u ovom slučaju prema prostoru u kojem boravimo. Zbog specifičnog načina 'ponašanja', ova folija se koristi u svim situacijama kada se izolacija postavlja sa unutarnje, grijane strane prostora koji moramo toplinski izolirati:

 • kod izolacije potkrovlja
 • kod izolacije vanjskog zida sa unutarnje strane
 • kod izolacije zadnje deke iznutra i slično.

Što je ISOVER VARIO pametna parna brana?

Što je ISOVER VARIO pametna parna brana?

Pravilno izvedena i izolirana krovna konstrukcija u svome sastavu mora imati dvije folije: donju (na gornjoj slici označena crveno), koja ima funkciju parne brane koja sprječava ulaz vlage iz prostora u konstrukciju i gornju (na gornjoj slici označena zeleno), koja ima funkciju sekundarnog pokrova koji dodatno štiti krov od prodora vlage izvana.
Istovremeno, krovište mora pravilno funkcionirati u smislu izmjene vlage u i iz prostora u zimskom i u ljetnom periodu. Zimi, dakle, trebamo kvalitetnu parnu branu koja će sprječavati prodor vlage iz prostora u konstrukciju, dok nam ljeti odgovara da je ta folija paropropusna, kako bi sva vlaga koja se tokom zime nakupila u konstrukciji mogla nesmetano iz nje izaći.
Folije koje imaju takvo varijabilno ponašanje zovemo 'inteligentnim' parnim branama, jer one kao da 'znaju' kada se i kako se moraju ponašati u krovnoj konstrukciji.

Kako funkcionira 'inteligentna' parna brana

Pametna' parna brana se ponaša poput ljudske kože: ona zatvara (zimi) i otvara (ljeti) svoje 'pore', te priječi u zimskom periodu ulaz vodene pare u konstrukciju, odnosno dozvoljava izlaz vlage iz konstrukcije u ljetnom periodu.
Njezina sD vrijednost se mijenja: zimi ona iznosi 5 m i spa-da u kategoriju parnih brana, dok se u ljetnom periodu ona spušta na 0,2 m, postaje paropropusna, te na taj na-čin dozvoljava nesmetano isušivanje nakupljene vlage iz krovne konstrukcije prema prostoru.
 

Ova folija je nezamjenjiva u situacijama kada u krovištu, zbog nakupljanja vlage, vrlo često dolazi do pojave građevinskih šteta (kao na slikama dolje) i to:

 •     kada na daskama imamo ljepenku ili ter-papir
 •     kada kao krovni pokrov koristimo šindru
 •     kada umjesto dasaka imamo OSB ploče

Kako funkcionira 'inteligentna' parna brana

Donji dijagram pokazuje na koji način se povećava sadržaj vlage u krovištu kada sa gornje strane krova (iznad krovnih dasaka) imamo parnu branu (ter-papir, ljepenku, ...), a sa donje strane (neposredno iza unutarnje obloge) klasičnu parnu branu iz PE, PVC, PP ili aluminijsku foliju:

Mineralna vuna folije

S druge pak strane kada kao parnu branu u sistem krova (neposredno iza untarnje obloge) postavimo ‘inteligentnu’ parnu branu, tada imamo oscilacije količine vlage unutar krova u toku godine, ali ne dolazi do povećanja sadržaja vlage unutar samog krova:
Mineralna vuna folije

Kako prepoznati da li se radi o 'inteligentnoj' parnoj brani

Parne brane koje su napravljene iz slijedećih materijala ne spadaju u kategoriju 'inteligentnih' parnih brana, jer one ne mijenjaju svoju paropropusnost, odnosno njihova karakteristika paropropusnosti je konstantna, neovisno o režimu ljeto/zima:

 •     polyetilen (PE ili LDPE)
 •     polyvinilklorid (PVC)
 •     polypropilen (PP)
 •     aluminijske folije (ALU)
 •     aluminizirane polyetilenske folije (PE+ALU)


Svaka folija mora imati istaknutu svoju sD vrijednost iz koje se iščitava da li spada u kategoriju paropropusnih folija ili spada u kategoriju parnih brana.
Ne postoji strogo definirana granica koja dijeli parne brane i paropropusne folije, ali iskustveno ih možemo podijeliti na slijedeći način:

 •     sD vrijednost: < 0,5 m => paropropusne folije
 •     sD vrijednost: 0,5 m ÷ 2,0 m => parne zapreke
 •     sD vrijednost: > 2 m => parne brane

Dijagram na donjoj slici zorno prikazuje razliku u karakteristici paropropusnosti između permanentnih parnih brana koje ne mijenjaju svoju sD vrijednost i tzv. 'inteligentnih' parnih brana čija krivulja paropropusnosti izgleda poput položenog slova 'z'.

Mineralna vuna folije

Što sve čini sustav VARIO

Sustav VARIO čine:

 • Folija VARIO KM DUPLEX: parna brana na polyamidnoj osnovi koja funkcionira kao klima membrana sa varijabilnom sD vrijednošću: sD (zima) = 5 m; sD (ljeto) = 0,2 m. Idealna za zaštitu od vlage i oštećenja uzrokovanih vlagom u krovištima i zidovima.
 • Ljepljiva traka VARIO KB1: Jednostrano ljepljiva traka za ljepljenje spojeva folije VARIO KM DUPLEX
 • Brtvena masa VARIO DoubleFit: Trajno elastična brtvena masa za ljepljenje spojeva trake uz rubne dijelove konstrukcije, te uz hrapave podloge (zidove/podove).

 

VARIO KM klima membrana za sigurnost Vašeg potkovlja

 • Najveća moguća zaštita od šteta usljed vlage, zbog varijabilnog koeficijenta paropropusnosti
 • Zaštita protiv starih premaza za drvo, zbog nepropusnosti za arome i mirise
 • Dodatna sigurnost sistema, zbog pripadnih, međusobno usklađenih komponenti