Brand
Kosi krovovi
Ravni krovovi

ClimaBac

Isover Climabac mineralna staklena vuna je uz odličnu mehaničku stabilnost otporna na gljivice, plijesan, glodavce i insekte.
Saznajte više
Smanji

Izolacijske ploče mineralne vune čija proizvodnja je bazirana na metodi stvaranja vlakana iz rastopljene smjese minerala uz dodatne aditive i sastojke. Proizvedena mineralna vlakna su obrađena u konačni oblik ploče na proizvodnoj liniji. Cjelokupna površina vlakana je u procesu proizvodnje hidrofobirana.

Karakteristike

  • Odlično svojstvo toplinske izolacije
  • Klasa gorivosti A2-s1, d0
  • Paropropusna
  • Vodoodbojna (hidrofobna) po cijelom presjeku
  • Otporna na gljivice, plijesan, glodavce i insekte
  • Mehanička stabilnost
  • Lagana za manipulaciju
  • Jednostavna za ugradnju

Tehničke informacije

Čvrstoća na raslojavanje okomito na površinu
(Tlačna sila točkastog opterećenja za db. 80÷120 mm!!!!) > 500 N
Deklarirana toplinska vodljivost λ
0,037 W/(m•K)
Dimenzijska stabilnost
≤ 1 %
Dimenzijsko odstupanje: debljina
T2
Dimenzijsko odstupanje: dužina
± 2 %
Dimenzijsko odstupanje: širina
± 1,5 %
Koeficijent paropropusnosti μ
1
Kratkotrajno upijanje vode
≤ 1 kg/m2
Plosnatost
≤ 6 mm
Pravokutnost
≤ 5 mm/m
Reakcija na požar, Euroklasa
A2-s1, d0
Specifična toplina
1030 J/(kg•K)
Tlačna čvrstoća kod 10% stišljivosti za db. 30 mm
> 30 kPa
Tlačna čvrstoća kod 10% stišljivosti za db. 40-140 mm
> 40 kPa
Tlačna sila točkastog opterećenja za db. 60÷140 mm
> 400 N
Uzdužni otpor strujanju zraka
> 34 kPa•s/m2
Vlačna čvrstoća okomito na površinu
> 10 kPa

Varijacije

Articles information
Naziv Thickness Širina (m) Dužina (m) Rola/Paketa na paleti Količina u pakiranju [m²] Količina na paleti [m²]
NazivClimaBac 100 Thickness100 Širina (m)0,6 Dužina (m)1,2 Rola/Paketa na paleti6 Količina u pakiranju [m²]2,88 Količina na paleti [m²]17,28
NazivClimaBac 120 Thickness120 Širina (m)0,6 Dužina (m)1,2 Rola/Paketa na paleti6 Količina u pakiranju [m²]2,16 Količina na paleti [m²]12,96
NazivClimaBac 40 Thickness40 Širina (m)0,6 Dužina (m)1,2 Rola/Paketa na paleti6 Količina u pakiranju [m²]7,20 Količina na paleti [m²]43,20
NazivClimaBac 50 Thickness50 Širina (m)0,6 Dužina (m)1,2 Rola/Paketa na paleti6 Količina u pakiranju [m²]5,76 Količina na paleti [m²]34,56
NazivClimaBac 60 Thickness60 Širina (m)0,6 Dužina (m)1,2 Rola/Paketa na paleti6 Količina u pakiranju [m²]3,60 Količina na paleti [m²]28,80
NazivClimaBac 80 Thickness80 Širina (m)0,6 Dužina (m)1,2 Rola/Paketa na paleti6 Količina u pakiranju [m²]3,60 Količina na paleti [m²]21,60

Dokumenti

Tehnički listovi