Brand
Izolacija kanala i cijevi

U Protect Slab 4.0

Izolacijska ploča iz Ultimate mineralne staklene vune za protupožarnu izolaciju pravokutnih klima kanala.
Saznajte više
Smanji

Priprema i korištenje

Izolacijsko rješenje iz Isover ULTIMATE mineralne staklene vune za protupožarno izoliranje HVAC sustava.
Izvedba sa U Protect mineralnom vunom je jednostavno, lagano i brzo rješenje za postizanje zahtjevane požarne otpornosti kod ventilacijskih sustava, bez obzira na vrstu (pravokutni ili okrugli) i orjentaciju (horizontalni ili vertikalni) kanala, odnosno na potencijalno mjesto nastanka požara (izvan kanala - Tip A ili unutar kanala - Tip B).

Karakteristike

  • Efektivna požarna zaštita
  • Odlična zvučna izolacija
  • Izvrsna toplinska izolacija
  • Lagana i jednostavna ugradnja

Prednosti

  • ULTIMATE mineralna staklena vuna osigurava efektivnu požarnu zaštitu i ima odličnu reakciju na požar
  • Poboljšan akustički komfort zbog visoke zvučne apsorpcije i odlične zvučne izolacije
  • Izvrsna toplinska izolacija u kombinaciji sa jedinstvenom efikasnošću
  • Isover izolacijski materijali su dizajnirani tako da se njihovom primjenom olakšava i ubrzava ugradnja

Varijacije

Articles information
Naziv Dužina (m) Širina Thickness Pakiranje Paleta (kg) Heat Resistance (R) Rola/Paketa na paleti
NazivU Protect Slab 4.0 100 Dužina (m)1,2 Širina0,6 Thickness100 Pakiranje2,88 Paleta (kg)34,56 Heat Resistance (R)3,03 Rola/Paketa na paleti12
NazivU Protect Slab 4.0 30 Dužina (m)1,2 Širina0,6 Thickness30 Pakiranje9,36 Paleta (kg)112,32 Heat Resistance (R)0,91 Rola/Paketa na paleti12
NazivU Protect Slab 4.0 40 Dužina (m)1,2 Širina0,6 Thickness40 Pakiranje7,2 Paleta (kg)86,4 Heat Resistance (R)1,21 Rola/Paketa na paleti12
NazivU Protect Slab 4.0 50 Dužina (m)1,2 Širina0,6 Thickness50 Pakiranje5,76 Paleta (kg)69,12 Heat Resistance (R)1,52 Rola/Paketa na paleti12
NazivU Protect Slab 4.0 60 Dužina (m)1,2 Širina0,6 Thickness60 Pakiranje4,32 Paleta (kg)51,84 Heat Resistance (R)1,82 Rola/Paketa na paleti12
NazivU Protect Slab 4.0 70 Dužina (m)1,2 Širina0,6 Thickness70 Pakiranje3,6 Paleta (kg)43,2 Heat Resistance (R)2,12 Rola/Paketa na paleti12
NazivU Protect Slab 4.0 80 Dužina (m)1,2 Širina0,6 Thickness80 Pakiranje3,6 Paleta (kg)43,2 Heat Resistance (R)2,42 Rola/Paketa na paleti12
NazivU Protect Slab 4.0 90 Dužina (m)1,2 Širina0,6 Thickness90 Pakiranje2,88 Paleta (kg)34,56 Heat Resistance (R)2,73 Rola/Paketa na paleti12

Dokumenti

Tehnički listovi