Brand
Izolacija kanala i cijevi

U Protect Slab 4.0 Alu1

Lako nanošenje
Izolacijska ploča iz Ultimate mineralne staklene vune jednostrano kaširana crnom alu folijom za protupožarnu izolaciju pravokutnih klima kanala.
Saznajte više
Smanji

Priprema i korištenje

Izolacijsko rješenje iz Isover ULTIMATE mineralne staklene vune za protupožarno izoliranje HVAC sustava.
Izvedba sa U Protect mineralnom vunom je jednostavno, lagano i brzo rješenje za postizanje zahtjevane požarne otpornosti kod ventilacijskih sustava, bez obzira na vrstu (pravokutni ili okrugli) i orjentaciju (horizontalni ili vertikalni) kanala, odnosno na potencijalno mjesto nastanka požara (izvan kanala - Tip A ili unutar kanala - Tip B). U Protect Slab 4.0 Alu1 je vuna jednostrano kaširana ojačanom crnom alu folijom.

Karakteristike

  • Efektivna požarna zaštita
  • Odlična zvučna izolacija
  • Izvrsna toplinska izolacija
  • Lagana i jednostavna ugradnja
  • Dizajnom prilagođena da bude što manje uočljiva kod rasterskih spuštenih stropova

Prednosti

  • ULTIMATE mineralna staklena vuna osigurava efektivnu požarnu zaštitu i ima odličnu reakciju na požar
  • Poboljšan akustički komfort zbog visoke zvučne apsorpcije i odlične zvučne izolacije
  • Izvrsna toplinska izolacija u kombinaciji sa jedinstvenom efikasnošću
  • Isover izolacijski materijali su dizajnirani tako da se njihovom primjenom olakšava i ubrzava ugradnja
  • Crna boja alu folije i ljepljive trake koja prekriva spojeve, doprinosi boljem vizualnom uklapanju u sistem rasterskih stropova

Varijacije

Articles information
Naziv Thickness Šiřina (m) Dužina (m) Rola/Paketa na paleti Količina u pakiranju [m²] Količina na paleti [m²] Toplinski otpor R Širina (m)
NazivU Protect Slab 4.0 Alu1 30 Thickness30 Šiřina (m)0,6 Dužina (m)1,2 Rola/Paketa na paleti12 Količina u pakiranju [m²]9,36 Količina na paleti [m²]112,32 Toplinski otpor R0,97 Širina (m)
NazivU Protect Slab 4.0 Alu1 40 Thickness40 Šiřina (m)0,6 Dužina (m)1,2 Rola/Paketa na paleti12 Količina u pakiranju [m²]7,2 Količina na paleti [m²]86,4 Toplinski otpor R1,29 Širina (m)
NazivU Protect Slab 4.0 Alu1 50 Thickness50 Šiřina (m)0,6 Dužina (m)1,2 Rola/Paketa na paleti12 Količina u pakiranju [m²]5,76 Količina na paleti [m²]69,12 Toplinski otpor R1,61 Širina (m)
NazivU Protect Slab 4.0 Alu1 60 Thickness60 Šiřina (m)0,6 Dužina (m)1,2 Rola/Paketa na paleti12 Količina u pakiranju [m²]4,32 Količina na paleti [m²]51,84 Toplinski otpor R1,94 Širina (m)
NazivU Protect Slab 4.0 Alu1 70 Thickness70 Šiřina (m)0,6 Dužina (m)1,2 Rola/Paketa na paleti12 Količina u pakiranju [m²]3,6 Količina na paleti [m²]43,2 Toplinski otpor R2,26 Širina (m)
NazivU Protect Slab 4.0 Alu1 80 Thickness80 Šiřina (m) Dužina (m)1,2 Rola/Paketa na paleti12 Količina u pakiranju [m²]3,6 Količina na paleti [m²]43,2 Toplinski otpor R2,58 Širina (m)0,6
NazivU Protect Slab 4.0 Alu1 90 Thickness90 Šiřina (m) Dužina (m)1,2 Rola/Paketa na paleti12 Količina u pakiranju [m²]2,88 Količina na paleti [m²]34,56 Toplinski otpor R2,9 Širina (m)0,6
NazivU Protect Slab 4.0 Alu1 100 Thickness100 Šiřina (m) Dužina (m)1,2 Rola/Paketa na paleti12 Količina u pakiranju [m²]2,88 Količina na paleti [m²]34,56 Toplinski otpor R3,23 Širina (m)0,6

Dokumenti

Tehnički listovi