Brand
Izolacija kanala i cijevi

U Protect Wired Mat 4.0 Alu1

Izolacijska blazina iz Ultimate mineralne staklene vune jednostrano kaširana heksagon mrežom i crnom alu folijom za protupožarnu izolaciju okruglih klima kanala.
Saznajte više
Smanji

Priprema i korištenje

Izolacijsko rješenje iz Isover ULTIMATE mineralne staklene vune za protupožarno izoliranje HVAC sustava.
Izvedba sa U Protect mineralnom vunom je jednostavno, lagano i brzo rješenje za postizanje zahtjevane požarne otpornosti kod ventilacijskih sustava, bez obzira na vrstu (pravokutni ili okrugli) i orjentaciju (horizontalni ili vertikalni) kanala, odnosno na potencijalno mjesto nastanka požara (izvan kanala - Tip A ili unutar kanala - Tip B).
U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 je izolacijska blazina na heksagon mreži, jednostrano dodatno kaširana slojem ojačane crne alu folije.

Karakteristike

  • Efektivna požarna zaštita
  • Odlična zvučna izolacija
  • Izvrsna toplinska izolacija
  • Lagana i jednostavna ugradnja
  • Dizajnom prilagođena da bude što manje uočljiva kod rasterskih spuštenih stropova

Prednosti

  • ULTIMATE mineralna staklena vuna osigurava efektivnu požarnu zaštitu i ima odličnu karakteristiku reakcije na požar
  • Poboljšan akustički komfort zbog visoke zvučne apsorpcije i odlične zvučne izolacije
  • Izvrsna toplinska izolacija u kombinaciji sa jedinstvenom efikasnošću
  • Isover izolacijski materijali su dizajnirani tako da se njihovom primjenom olakšava i ubrzava ugradnja
  • Crna boja alu folije doprinosi boljem vizualnom uklapanju u sistem rasterskih stropova

Varijacije

Articles information
Naziv Thickness Širina (m) Dužina (m) Rola/Paketa na paleti Količina u pakiranju [m²] Količina na paleti [m²] Toplinski otpor R
NazivU Protect Wired Mat 4.0 Alu1 30 Thickness30 Širina (m)0,6+0,6 Dužina (m)10 Rola/Paketa na paleti18 Količina u pakiranju [m²]12 Količina na paleti [m²]216 Toplinski otpor R0,97
NazivU Protect Wired Mat 4.0 Alu1 100 Thickness100 Širina (m)0,6+0,6 Dužina (m)3 Rola/Paketa na paleti18 Količina u pakiranju [m²]3,6 Količina na paleti [m²]64,8 Toplinski otpor R3,23
NazivU Protect Wired Mat 4.0 Alu1 40 Thickness40 Širina (m)0,6+0,6 Dužina (m)7,5 Rola/Paketa na paleti18 Količina u pakiranju [m²]9 Količina na paleti [m²]162 Toplinski otpor R1,29
NazivU Protect Wired Mat 4.0 Alu1 120 Thickness120 Širina (m)0,6+0,6 Dužina (m)2,5 Rola/Paketa na paleti18 Količina u pakiranju [m²]3 Količina na paleti [m²]54 Toplinski otpor R3,87
NazivU Protect Wired Mat 4.0 Alu1 50 Thickness50 Širina (m)0,6+0,6 Dužina (m)6 Rola/Paketa na paleti18 Količina u pakiranju [m²]7,2 Količina na paleti [m²]129,6 Toplinski otpor R1,61
NazivU Protect Wired Mat 4.0 Alu1 60 Thickness60 Širina (m)0,6+0,6 Dužina (m)5 Rola/Paketa na paleti18 Količina u pakiranju [m²]6 Količina na paleti [m²]108 Toplinski otpor R1,94
NazivU Protect Wired Mat 4.0 Alu1 70 Thickness70 Širina (m)0,6+0,6 Dužina (m)4,3 Rola/Paketa na paleti18 Količina u pakiranju [m²]5,16 Količina na paleti [m²]92,88 Toplinski otpor R2,26
NazivU Protect Wired Mat 4.0 Alu1 75 Thickness75 Širina (m)0,6+0,6 Dužina (m)4 Rola/Paketa na paleti18 Količina u pakiranju [m²]4,8 Količina na paleti [m²]86,4 Toplinski otpor R2,42
NazivU Protect Wired Mat 4.0 Alu1 80 Thickness80 Širina (m)0,6+0,6 Dužina (m)3,7 Rola/Paketa na paleti18 Količina u pakiranju [m²]4,44 Količina na paleti [m²]79,92 Toplinski otpor R2,58
NazivU Protect Wired Mat 4.0 Alu1 90 Thickness90 Širina (m)0,6+0,6 Dužina (m)3,3 Rola/Paketa na paleti18 Količina u pakiranju [m²]3,96 Količina na paleti [m²]71,28 Toplinski otpor R2,90

Dokumenti

Tehnički listovi