Brand
Izolacija peći
Izolacije u brodogradnji

U SeaProtect Slab G220

Izolacijska ploča iz Ultimate mineralne staklene vune za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju na brodovima, u industrijskim postrojenjima, te za izolaciju bojlera, kotlova i peći. Jednostrano je kaširana bijelim staklenim 220-gramskim platnom. Maksimalna temperatura primjene za gustoće do 40 kg/m³ je 550 °C, a za gustoće iznad 40 kg/m³ je 650 °C.
Saznajte više
Smanji

Priprema i korištenje

Izolacijska ploča iz mineralne staklene vune ULTIMATE gustoće od 20 do 90 kg/m3, jednostrano kaširana bijelim 220-gramskim staklenim platnom.

Karakteristike

  • Efektivna požarna zaštita
  • Izvrsna toplinska izolacija
  • Optimalne akustičke performanse
  • Mala težina

Prednosti

  • ULTIMATE mineralna staklena vuna osigurava efikasnu zaštitu od požara, te ima odličnu karakteristiku reakcije na požar
  • Izvrsna toplinska izolacija u kombinaciji s jednistvenom efikasnošću
  • Poboljšan akustički komfor zbog izvrsne karakteristike apsorpcije zvuka i odlične zvučne izolacije
  • Povećanje izolacije uz smanjenje težine - ULTIMATE mineralna staklena vuna predstavlja kombinaciju visokih toplinsko-zvučnih karakteristika uz vrlo malu težinu

Dokumenti

Tehnički listovi