Vanjski zidovi - Fasada

weber.therm technik

Fleksibilno
Lako nanošenje
Lako obradivo
Vodoodbojno
Certificirano, visoko elastično, jednokomponentno, cementno fasadno ljepilo za lijepljenje izolacijskih ploča na mineralne, betonske i drvene podloge (OSB) i kao izradu armirnog sloja prije nanošenja weber završnih žbuka.

Saznajte više
Smanji

Priprema i korištenje

 • Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, prikladno nosiva, bez čestica prašine, ostataka oplatnih ulja, čađe i stare boje
 • Prilikom pripreme podloge moramo se pridržavati odgovarajućih građevinskih propisa
 • Slabo upojne podloge (beton, OSB3) moraju se pripremiti s primerom weberprim podklad haft i potrebno je izvršiti test prionjivosti

  1. Priprema proizvoda:

Sadržaj vreće pomiješajte s čistom vodom u odgovarajućoj posudi (vreća od 25 kg; približno 6,5 l vode / vreća). Kako bi se olakšala priprema smjese koristite električni mješač. Nakon što se dobije konzistentna smjesa, pričekajte oko 5 minuta, a zatim ponovno promiješajte. Ne preporučavamo dodavanje dodataka ili aditiva. Ljepilo se aplicira ručno ili strojno.

  2. Lijepljenje izolacijskih ploča:

Ljepilo se pri lijepljenju na ravne neupojne podloge, koje su prethodno impregnirane s weberprim podklad haft osnovnim premazom nanosi punoplošno nazubljenim gleterom. Ljepilo apliciramo obostrano – na podlogu i na izolacijsku ploču. U slučaju primjene na upojnim podlogama lijepi se na klasičan način, na rubovima trakasto, a u sredini točkasto. Izrada armirnog sloja: Nanesite ljepilo u ravnomjernom sloju nazubljenim gleterom i utisnite mrežicu za ojačanje od staklenih vlakana u još svježe ljepilo. Nakon sušenja poravnajte s još jednim slojem ljepila kako se mrežica ne bi vidjela. Debljina armirnog sloja trebala bi biti cca. 5-7 mm.

 

Karakteristike i prednosti

 

 • Sivo, iznimno elastično fasadno ljepilo produženog otvorenog vremena obrade koje se koristi prvenstveno za lijepljenje termoizolacijskih fasadnih ploča (EPS, XPS i mineralna vuna)
 • • Potrošnja 4 do 5 kg/m2 za lijepljenje, 5 do 7 kg/m2 izrada armirnog sloja (obzirom na vrstu i kvalitetu podloge te način nanošenja ljepila potrošnja može odstupati od normativne. Približnu potrošnju ljepila jednostavno odredite izradom testne površine.)
 • Moguće korištenje na slabo upojne podloge uz uporabu weberpodklad haft osnovnog premaza
 • Primjereno je za lijepljenje izolacije na:

- ploče od masivnog drveta (EN 13353)

- OSB (EN 300)

- iverne ploče (EN 312)

- cementne ploče (EN 634-2)

- gipsane ploče (Rigidur)

- građevne ploče (Fermacell)

Ograničenja upotrebe

 • Temperatura izvedbe: najmanje + 5°C podloge i zraka
 • Maksimalna temperatura pri izvedbi ne smije prelaziti +30°C podloge i zraka
 • Izbjegavati rad na izravnom suncu, pri jakom vjetru i pri mogućem namočenju materijala tijekom sušenja
 • Površine moraju biti zaštićene od izravnih osunčenja skelskim platnima
 • Prionjivost na podlogu: EPS min. 0,08 MPa
 • Prionjivost na podlogu: Beton min. 0,05 MPa
 • Prionjivost na podlogu: Ploče od masivnog drveta (EN 13353)
 • Prionjivost na podlogu: OSB ploče (EN 300)
 • Prionjivost na podlogu: Iverne ploče (EN 312) min. 0,20 MPa
 • Prionjivost na podlogu: Cementno iverne ploče (EN 634-2) min. 0,5 MPa
 • Prionjivost nakon ciklusa otapanja EPS min. 0,08 MPa Paropropusnost μ 30 3

Pakiranje

Articles information
Naziv Težina
Nazivweber.therm technik -Vreća Težina25

Dokumenti

Odaberi sve
Informacije o proizvodu
Tehnički listovi
Izjave o svojstvima